ក្រុម​របស់​យើង

ទីក្រុងប៉ាវទីង Anyou ឧស្សាហកម្ម Anyou ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត, កាសែត drip ជា sprinkler កាំភ្លើងភ្លៀង

irrigation system manufacturer and supplier in China

Baoding Anyou Industry Co.,Ltd. is the professional irrigation system manufacture and supplier in China. We are member of the Chinese Association of Irrigation Enterprises. As an ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 certified company and with a extensive sales network in China and worldwide, supplying to over 30 countries in the irrigation industry.

ផលិតផលរបស់យើងរួមមានភ្លៀងកាំភ្លើង, បាញ់ទឹក, កាសែត Drip ប្រព័ន្ធ, Dripper បំពង់បង្ហូរទឹកនិងមីក្រូបាញ់ដែលផ្តល់បង្កើនផលិតភាពក្នុងមួយឯកតានៃធនធាន។ Anyou បានសម្រេចដើម្បីឱ្យដឹងថាតម្រូវការឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ដ្រដោយធ្វើការស្មាទៅស្មាជាមួយអតិថិជន។

AnYou® expects to increase domestic market share by 40%. And we are looking forward to cooperating with more and more foreign customers.


រក្សាទុកធនធានទឹកដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់យើង។

ឧស្សាហកម្ម anyou

ក្រុមលក់វិជ្ជាជីវៈ:
ផ្តល់ជូននូវគំនិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងដំបូន្មានដល់អតិថិជន, បច្ចេកទេសនៃការផ្ដល់ទិន្នន័យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ, វីដេអូកម្មវិធីប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តច្បាស់លាស់និងវីដេអូដំឡើង។ ដើម្បីរកឱ្យឃើញការ sprinkler សមរម្យឬផលិតផលធារាសាស្ត្រសម្រាប់ដំណាំឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។
Technical Team Surport:
Every irrigation system technical requirement, no matter it is big or small, our technical team will analyze the requirement and make a detailed feedback to clients.
Quality Control Team:
AnYou® products will be checked by our quality control team with quality control manuel, to make sure all the irrigation products would not have problem.
After Sales Team:
This team will handle after sales service for you, they will quickly provide detailed solution with text, picture or video for the question or problem you have been facing.